Siatz aquí :   Benvenguda » Faire parlar lo país
    Estampar la pagina...

Faire parlar lo país

La Ràbia dei Dieus…
 
Visitas contadas de l’exposicion
Vesito countado de l’espousicien
 
   
La Ràbia dei Dieus es un panoramà istoricò-legendari dau
Ròse, que comença sus lei ribas de mar de Camarga e s'acaba a Mondragon. Aqueu panoramà es composat de 23 panèus dessinats ò pintats de l'artiste martegau de renom Henri DAMOFLI.
       La ràbia dei dieus es un panourama istourico-legendàri dóu Rose, que coumenço sus lei ribo de mar de Camargo e s'acabo à Moundragoun. Aquéu panourama es coumpausa de 23 panèu dessina o pinta de l'artiste martegau de renoum Henri DAMOFLI.
 
 
ExpoRabia_007.jpg
    
      Aquesta exposicion conçuda come un itinerari lòng dau Ròse
se pòu installar dins divèrs endrechs e lei visitaires, come de caminaires, menats per lo contaire, anaràn a sa descuberta d’estapa en estapa. L’exposicion pòu èstre penjada per una escòla se s’acompanha d’una demanda d’au mens 5 visitas contadas.
       Aquesto espousicien conçudo coumo un itineràri long dóu Rose si pòu istalla dins mantuneis endré e lei vesitaire, coumo de caminaire, mena pèr lou countaire, anaran à sa descuberto d’estapo en estapo. L’espousicien pòu èstre penjado pèr uno escolo se s’acoumpagno d’uno demando d’au mens 6 vesito countado.


 
 
 
Animacion prepausada :
     - la visita contada dura 1o20
     - una classa soleta per visita
 
 
Participacion de l’escòla :
     - 30 € + repàs dau contaire

 


 
Animacien prepausado :
 - la vesito countado duro 1o20  
- uno classo souleto pèr vesito
Participacien de l’escolo :
- 30 € + repas dóu countaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Ràbia dei Dieus…
                                                 L'espetacle
 
 
      Es un viatge musicau, cantat e contat lòng dau Ròse.  Pòu permetre de durbir lo projècte culturau de l’escòla ai parents.
      Es un viàgi musicau, canta e counta long dóu Rose. Pòu permetre de durbi lou proujèt culturau de l’escolo ei parent.


 
Rabiadeidieus.jpg

Ne'n saupre mai sus  lo site dau Terralhet
 

Data de creacion : 30/08/2010 23:11
Darriera modificacion : 14/08/2011 14:57
Categoria : Archius - Projèctes culturaus-2010/2011
Pagina legida 55642 còps

Formulari d'adesion a l'AELOc-pagament securisat amé CB

Per 2022

Propulsé par HelloAsso